España

A Competencia en comunicación lingüística. Un proxecto de centro.
 CIFP Politécnico de Santiago de Compostela

Rúa Rosalia de Castro, 133, 15706, Santiago de Compostela

O próximo día 13 de marzo celebrarase no CIFP Politécnico de Santiago de Compostela a actividade de formación permanente do profesorado "A Competencia en comunicación lingüística. Un proxecto de centro." O principal obxectivo da actividade é dotar ao profesorado de áreas non lingüísticas de ferramentas para traballar e avaliar a competencia en comunicación lingüística. Tamén se incidirá na elaboración de proxectos lingüísticos de centros como marco referencial para levar a cabo este traballo. Programa

  • Lugar: Rúa Rosalia de Castro, 133, 15706, Santiago de Compostela
  • Día de inicio del acto: 13/03/2010
  • Fecha final del acto:
  • Hora: 10:00

IDWP:[2996]