Programa Biblioteca escolar “puntedu”
Programa Biblioteca escolar

El programa té per objectiu potenciar la biblioteca escolar "puntedu" com un espai de recursos on  trobar informació en diferents suports a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.

El Programa dóna suport a les biblioteques escolars mitjançant accions concretes i materials específics per a tots els centres educatius.

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3214]

Què llegeixes?
Què llegeixes?

Fòrum i activitats a l'entorn dels llibres

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3201]

Programa El gust per la Lectura
Programa El gust per la Lectura

Programa que ofereix formació i material didàctic al professorat, i estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura.

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3210]

7è Congrés Educació i Entorn (escola, familia i entorn)
Congreso Educació i Entorn

L'esperit emprenedor és un dels motors principals de la innovació, la feina ben feta i el creixement de l'economia. Des de fa anys, s'observa una correlació positiva i sòlida entre el foment de l'emprenedoria i els resultats econòmics en termes de creixement, innovació, creació d'ocupació, canvi tecnològic i increment de la productivitat.

Però l'emprenedoria aporta a la societat molt més que això, en constituir-se en un element afavoridor de la cohesió social, ja que representa un vehicle de desenvolupament personal i ofereix a tota la població l'oportunitat de millorar independentment del seu àmbit o situació.

L'educació en l'emprenedoria es recomana des de múltiples instàncies: Unió Europea, OCDE, i també forma part del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tots els departaments tenen el repte d'un treball seriós per impulsar-la.

IDWP:[8483]

Cinescola
Cinescola

Barcelona. España

BPI abril 2013 - Proyecto que surge en 2004 y que concibe el cine como un espacio de aprendizaje y de reflexión para la vida. Se puede encontrar una amplia gama de propuestas didácticas que se presentan en diferentes formatos (en línea, en CD y en papel) y permiten trabajar el lenguaje y las técnicas audiovisuales, así como la lectura crítica de la imagen en las diferentes etapas educativas.

IDWP:[1070]

Llengua Tics. L’aula Tic de llengua i literatura catalanas
Llengua Tics

Escola Antoni Torroja i Miret. Vila-Seca. España

BPI septiembre 2013 - Experiencia didáctica basada en la utilización de las TIC en la didáctica de la lenguas para mejorar la adquisición de la competencia comunicativa de forma global e interdisciplinar. Todo ello se centraliza en un blog educativo, donde los alumnos exponen sus trabajos de aula tanto en formato tradicional como digital.

IDWP:[1141]

Nascuts per llegir
Nascuts per llegir

Projecte que promou el gust per la lectura entre els infants de 0 a 3 anys, tot enfortint els vincles afectius entre pares i fills a partir del llibre

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3203]

Servei d’informació selectiva (SIS)
Servei d'informació selectiva (SIS)

Eina d'informació bibliogràfica per a biblioteques públiques que recull els títols bàsics dels diferents camps del saber.

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3206]

Portal de las biblioteques públiques de Catalunya
Banc de recursos: La lectura font de plaer
Banc de recursos: La lectura font de plaer

Selecció d' informacions i materials sobre la lectura i les biblioteques escolars

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3212]