Instrucciones ICA

1. Seleccionar el elemento a revisar de la hoja Excel

2. En la pestaña 'Búsqueda' localizar el valor idArtículo (por ejemplo 1581)

    Seleccionar el correcto en función de la hoja que estemos trabajando (Familias, Estudiantes, Docentes o General) pulsando sobre su título y entrar en modo 'Editar'

3. En una nueva pestaña, copiar en el navegador la URLartículo (Ejemplo: http://www.leer.es/?p=1581) para visualizar su aspecto actual

4. Rellenar por cada documento los siguientes campos_

    Doc. Un númeríco secuencial (es irrelevante el valor)

         DocTitulo:   El texto que deseamos que se visualice (copy/paste de lo que se ve en la web actual)

                           (Ejemplo: Clase sin humo. Estrategias de comprensión. Esther Villalta Gil)

         DocArchivo: Tomamos del campo URL solo el nombre del fichero, sin el path

                              (Ejemplo: eso1_cn_clasesinhumo_al_esthervillaltagil_vidalabarca.pdf)

5. Eliminamos 'VACIO' del contenido si procede

6. Introducimos la etiqueta 'ica revisado'

7. Verificamos el Resumen

8. Eliminamos el [ID] del título

8. Publicar

Còmic Nostrum. Festival Internacional de Cómic de Mallorca.
Còmic Nostrum. Festival Internacional de Comic de Mallorca.

Del 21 al 26 de octubre de 2014 se celebrará en Palma de Mallorca la 7ª edición de Còmic Nostrum. Festival Internacional de Comic de Mallorca.

El Festival programará exposiciones, talleres, clases magistrales, sesiones de firmas y encuentro de cómics y contará con Miguelanxo Prado, José Muñoz, Manel Fontdevila y Herr Seele entre los autores invitados.

Còmic Nostrum está organizado por el Cluster de Còmic i Nous Media, asociación de profesionales del Cómic de las Illes Balears que cuenta con una amplia representación de los profesionales del sector (dibujantes, libreros, editores y críticos).


 

Web social i biblioteques (Curso virtual)
Logo PRAL

c/Ribera, 8 pral.. 08003 . Barcelona

Curso virtual del Colegio oficial de bibliotecarios y documentalistas de Cataluña. Más información. Contacto: cobdc@cobdc.org

  • Lugar: c/Ribera, 8 pral.. 08003. Barcelona
  • Día de inicio del acto: 14/04/2010

Cursos Colegio oficial de bibliotecarios y documentalistas de Cataluña.

IDWP:[2850]

Programa Biblioteca escolar “puntedu”
Programa Biblioteca escolar

El programa té per objectiu potenciar la biblioteca escolar "puntedu" com un espai de recursos on  trobar informació en diferents suports a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.

El Programa dóna suport a les biblioteques escolars mitjançant accions concretes i materials específics per a tots els centres educatius.

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3214]

Què llegeixes?
Què llegeixes?

Fòrum i activitats a l'entorn dels llibres

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3201]

Programa El gust per la Lectura
Programa El gust per la Lectura

Programa que ofereix formació i material didàctic al professorat, i estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura.

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3210]

7è Congrés Educació i Entorn (escola, familia i entorn)
Congreso Educació i Entorn

L'esperit emprenedor és un dels motors principals de la innovació, la feina ben feta i el creixement de l'economia. Des de fa anys, s'observa una correlació positiva i sòlida entre el foment de l'emprenedoria i els resultats econòmics en termes de creixement, innovació, creació d'ocupació, canvi tecnològic i increment de la productivitat.

Però l'emprenedoria aporta a la societat molt més que això, en constituir-se en un element afavoridor de la cohesió social, ja que representa un vehicle de desenvolupament personal i ofereix a tota la població l'oportunitat de millorar independentment del seu àmbit o situació.

L'educació en l'emprenedoria es recomana des de múltiples instàncies: Unió Europea, OCDE, i també forma part del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tots els departaments tenen el repte d'un treball seriós per impulsar-la.

IDWP:[8483]

Cinescola
Cinescola

Barcelona. España

BPI abril 2013 - Proyecto que surge en 2004 y que concibe el cine como un espacio de aprendizaje y de reflexión para la vida. Se puede encontrar una amplia gama de propuestas didácticas que se presentan en diferentes formatos (en línea, en CD y en papel) y permiten trabajar el lenguaje y las técnicas audiovisuales, así como la lectura crítica de la imagen en las diferentes etapas educativas.

IDWP:[1070]

Llengua Tics. L’aula Tic de llengua i literatura catalanas
Llengua Tics

Escola Antoni Torroja i Miret. Vila-Seca. España

BPI septiembre 2013 - Experiencia didáctica basada en la utilización de las TIC en la didáctica de la lenguas para mejorar la adquisición de la competencia comunicativa de forma global e interdisciplinar. Todo ello se centraliza en un blog educativo, donde los alumnos exponen sus trabajos de aula tanto en formato tradicional como digital.

IDWP:[1141]

Nascuts per llegir
Nascuts per llegir

Projecte que promou el gust per la lectura entre els infants de 0 a 3 anys, tot enfortint els vincles afectius entre pares i fills a partir del llibre

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3203]

Servei d’informació selectiva (SIS)
Servei d'informació selectiva (SIS)

Eina d'informació bibliogràfica per a biblioteques públiques que recull els títols bàsics dels diferents camps del saber.

Comunidad: Cataluña

IDWP:[3206]