7è Congrés Educació i Entorn (escola, familia i entorn)
Congreso Educació i Entorn

L'esperit emprenedor és un dels motors principals de la innovació, la feina ben feta i el creixement de l'economia. Des de fa anys, s'observa una correlació positiva i sòlida entre el foment de l'emprenedoria i els resultats econòmics en termes de creixement, innovació, creació d'ocupació, canvi tecnològic i increment de la productivitat.

Però l'emprenedoria aporta a la societat molt més que això, en constituir-se en un element afavoridor de la cohesió social, ja que representa un vehicle de desenvolupament personal i ofereix a tota la població l'oportunitat de millorar independentment del seu àmbit o situació.

L'educació en l'emprenedoria es recomana des de múltiples instàncies: Unió Europea, OCDE, i també forma part del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tots els departaments tenen el repte d'un treball seriós per impulsar-la.

IDWP:[8483]