Leer.es / 3. – Ruptura de la estrategia narrativa de Stranger things en Les revenants